شرکت فاراب رایانه یزد شرکت فاراب رایانه یزد
شرکت فاراب رایانه یزد

نام دامنه خود را وارد کنید


به عنوان مثال dima

پسوند دامنه را انتخاب کنید.

قیمت ثبت دامنه

 • قیمت دامنه .com
  35,000 تومان
  1 ساله
 • قیمت دامنه .net
  35,000 تومان
  1 ساله
 • قیمت دامنه .org
  35,000 تومان
  1 ساله
 • قیمت دامنه .biz
  65,000 تومان
  1 ساله
 • قیمت دامنه .info
  55,000 تومان
  1 ساله
 • قیمت دامنه .name
  85,000 تومان
  1 ساله
 • قیمت دامنه .ir
  5,000 تومان
  1 ساله

1- نرم افزار Outlook 2007 را اجرا می‌کنیم. مانند شکل - 1، از منوی Tool گزینه Account Settings را انتخاب می‌کنیم.


شکل - 1

2- پنجره ای مانند شکل -2 باز می شود.


شکل - 2

در این پنجره روی دکمه New کلیک می کنیم.

3- پنجره ای مانند شکل - 3 باز می شود.


شکل - 3

در این پنجره گزینه اول "Microsoft Exchange,POP3,IMAP, or HTTP" را انتخاب می کنیم. روی دکمه Next کلیک می کنیم.

4- پنجرهای مانند شکل - 4 باز می شود.


شکل - 4

در این پنجره گزینه "Manually configure server settings or additional server types" را تیک می زنیم و روی دکمه Next کلیک می کنیم.

5- پنجره ای مانند شکل - 5 باز می شود.


شکل - 5

در این پنجره گزینه "Internet E-mail" را انتخاب می کنیم و روی دکمه Next کلیک می کنیم.

6- پنجره ای مانند شکل - 6 باز می شود.


شکل - 6

در قسمت "Your Name" نامی را که مایل هستیم هنگام ارسال ایمیل نمایش داده شود، وارد می کنیم. در "Email Address" آدرس پست الکترونیکی خود را وارد می کنیم. در بخش های " Incomin Mail Server" و "Outgoing mail server - SMTP" آدرسی به صورت "mail.yourdomain.com" وارد می کنیم .در بخش User Name، آدرس پست الکترونیک خود را وارد می کنیم و در بخش Password گذرواژه ای که به ما اطلاع داده شده است را وارد می کنیم. سپس بر روی دکمه "More Settings" کلیک می کنیم.

7- پنجره ای مانند شکل - 7 باز می شود.


شکل - 7

در این پنجره روی زبانه "Outgoing Server" کلیک می کنیم.

8- پنجره ای مانند شکل - 8 باز می شود.


شکل - 8

در این پنجره گزینه "My outgoing server (SMTP) requires authentication" را تیک میزنیم.روی دکمه OK کلیک میکنیم تا به پنجره قبل ( شکل - 6) بازگردیم.

در این مرحله کار ما به پایان رسیده است. با کلیک روی دکمه Next پنجرهای مانند شکل - 9 باز می شود.


شکل - 9

در این پنجره روی دکمه Finish کلیک می کنیم.

Template Design:Dima Group